آچان گول: گل شکفته

آچین: دنیا

آخان: جاری

آرتاچ: تاج پاکیزه

آریمیتا: دختر پاک و عفیف ترک

آرینار: انار پاک

آسانا: دختر زیبا

آلچین: پرنده ای سرخ رنگ

آناهیتا: نام معبدی در آذربایجان

آیدا: در ماه

آینا: آینه

آیلان: رو شن و واضح

اینجه: ظریف

اینجی: مروارید

پارلاق: درخشان

تارلا: مزرعه

پینار: چشمه

تئللی: دارای گیسوان بلند

تایسیز: بی همتا

ترلان: مرغ شکاری

جیئران: آهوی ماده

چیچک: شکوفه ی سفید

ریحان: ریحان

دادلی: بامزه

دورنا: نام پرنده

دوزلی: با نمک

سودا: عشق

سویل: کسی که لایق محبت است

ساچلی: گیسو بلند

ساناز: کم نظیر

سحر: صبحگاهان

سرین: خنک

سولماز: گل زیبا و پژمرده نشدنی

سونا: قو

شانلی: افتخار آمیز

قوقوش: مانند پرنده ی قو

گلین: عروس

گوزل: زیبا

گولن: خندان

گونش: آفتاب

لاچین: شاهین

مارال: آهو

ماهنی: ترانه

ماوی: چشم آبی

نازلی: ناز کننده

یاغیش: باران

یارپاق: برگ

 گول نار: گل انار

سارای یا سارا :احتمالا  "ماه زرد"

ایپک: ابریشم

+ نوشته شده در جمعه ۱۲ تیر۱۳۸۸ساعت 0:55 توسط بهزاد bm |